A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Березанський професіний аграрний ліцей"

Єдина методична тема закладу

Програма

реалізації єдиної методичної теми

«Формування ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти в процесі підготовки конкурентоспроможного робітника»

Мета програми: створення цілісної системи розвитку ключових та професійних компетентностейздобувачів освіти як умовапідготовки конкурентоспроможного робітника

Завдання:

- вивчити наявний рівень ключових здобувачів освіти;

- забезпечити психолого-педагогічні умови формування потреб учнів;

- створити організаційні, навчально-методичні, здобувачів освіти.

 

  Основні завдання

  Основними завданнями Програми є:

 • дидактичні
 •  формувати в учнів інтелектуально-пізнавальні здібності;
 • формувати практично-дослідницькі навички;
 •  розвивати  мотивацію кожного суб’єкта навчання;
 • забезпечити й стимулювати саморозвиток і самоактуалізацію особистості;
 •  підвищити рівень навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • педагогічні
 • системно впроваджувати в педагогічну практику інноваційні технології, які забезпечують особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний підходи до навчання учнів;
 • управлінські
 •  модернізувати навчально-матеріальну базу як обов’язкову умову підвищення продуктивності освіти;
 • створити умови для професійного розвитку педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності;
 • розробити систему стимулювання творчої діяльності педагогів, учнів;
 • створити умови для формування системи особистісних та професійних компетентностей дітей

 

Основні напрямки реалізації

методичної теми

Актуальність

     Українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті і технологіях навчання.

   Головна причина, що впливає на ситуацію в галузі освіти, - прискорення темпів розвитку суспільства. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя, їх можливості бути конкурентоспроможними на ринку праці.

   Особливого значення набуває розвиток ключових та професійних компетентностей учнів, їх здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Компетентнісний підхід в навчанні сприяє успішній адаптації випускників в соціумі, рішенню ключових проблем сучасного життя, їх професійній конкурентоспроможності, адже поняття «гарний робітник», окрім фахової, професійної підготовки, включає ще й такі якості та вміння: це людина, яка вміє працювати  в команді, бути комунікабельною, може приймати самостійні рішення, творчо мислити, ініціативна, здатна генерувати нові ідеї, уникати конфліктних ситуацій та вміти виходити з них.

Етапи впровадження єдиної методичної теми:

І етап: організаційно-теоретичний (2020/2021 н.р.)

      Мета:

 • теоретичне осмислення та обґрунтування проблеми, вивчення рекомендованої літератури;
 • формування позитивної мотивації педагогів до реалізації нової мети навчання та виховання;
 • ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом з даної проблемної теми; визначення напрямків роботи методичних комісій щодо реалізації методичної проблеми;
 • оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної теми;
 • консультування педагогічних працівників щодо вибору теми самоосвіти.

     Завдання:

 • Забезпечення педагогічних працівників знаннями з теорії педагогіки та методики, ефективного педагогічного досвіду щодо формування компетентного учня;
 • Домогтися розуміння кожним педагогічним працівником необхідності підвищення професійної майстерності для підготовки компетентного учня;
 • Реалізація компетентнісного підходу до організації освітнього процесу через впровадження сучасних освітніх технологій.

 

№ з/п

Зміст роботи

Виконавці

Термін

виконання

1

Визначитиосновніаспектиєдиноїпроблеми, над якимибудутьпрацюватиметодичнікомісії

Методист,

голови МК

До 04.09.2020

2

Організувати роботу педагогічних працівників над індивідуальними методичними проблемами (в рамках загальної проблеми та проблем методичних комісій).

Методист,

голови МК

До 11.09.2020

3

Оформити виставку літератури та матеріалів педагогічної періодики з єдиної методичної проблеми

Методист, бібліотекар

Вересень

4

Скласти пам’ятку «Компетентності, які набуває здобувач професійної освіти»

Методист

Вересень

5

Провести консультацію-практикум з майстрами виробничого навчання «Сучасний психологічний підхід до проблеми індивідуалізації навчальної діяльності учнів»

Методист, соціальний педагог

Жовтень

6

Провести круглий стіл  «Особливості реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці учнів»

Методист

Листопад

7

Провести Методичний аукціон «Шляхи формування ключових компетентностей на уроках загальноосвітнього циклу»

Методист

Листопад

8

Провести педагогічні читання «Створення умов для формування компетентного учня на підґрунті сучасних інноваційних технологій»

Методист

Січень

9

Організувати проведення уроків майстер-класів з демонстрацією впровадження інноваційних технологій

Методист

Протягом року

12

В рамках роботи методичних комісій проводити аналіз тематичних атестацій, контрольних зрізів знань, директорських контрольних робіт для вивчення впливу впровадження інноваційних технологій на рівень навчальних досягнень учнів

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Протягом року

11

Випустити інформаційно-методичний вісник «Стратегія успіху»

Методист

Червень

 

ІI етап: практичний (2021/2024н.р.)

      Мета:

 • спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації методичної проблеми; 
 • створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми в освітній процес;
 • створення у методичному кабінеті науково-методичного комплексу на допомогу педагогам (картотеки літератури, методичні бюлетені тощо);
 • проведення семінарів-практикумів, практичних тренінгів, анкетування, діагностика утруднень входження в проблему;
 • аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, лабораторій, вжиття заходів щодо її поліпшення

Завдання:

 • озброєння педагогічних працівників ліцею методикою реалізації проблемної теми.
 • орієнтація дидактичного забезпечення на уможливлення застосування інноваційних технологій при компетентністному підході.
 • вдосконалення форм і методів роботи педагогічного колективу над єдиною методичною  проблемою.

 

№ з/п

Зміст роботи

Виконавці

Термін

виконання

1

Провести анкетування та діагностику педагогічної діяльності педпрацівників з метою виявлення труднощів в роботі над проблемою

Методист

Вересень

2

Спланувати проведення тематичних консультацій для педагогічних працівників на допомогу в реалізації науково-методичної проблеми  

Методист

Вересень

3

Проводити творчі звіти педагогів, які досягли певних успіхів в роботі над проблемою на засіданнях МК та педагогічних радах

Методист

Протягом всього етапу

4

Проводити обмін досвідом та методичними знахідками в роботі над проблемою на засіданнях методичної ради

Методист

Протягом всього етапу

5

Практикувати звіти членів  МК про результативність роботи над індивідуальними методичними проблемами та єдиною методичною проблемою Центру   на засіданнях  МК

Методист

Протягом всього етапу

6

Оформити "методичну скриньку" з інноваційними дидактичними матеріалами, розробленими в ході роботи над проблемою

Методист

Протягом всього етапу

7

Практикувати випуск методичних бюлетенів та репортажів з кращих уроків і позаурочних заходів з метою ознайомлення членів педагогічного колективу з досягненнями колег в роботі над проблемою

Методист

Протягом всього етапу

8

Розробити методичні рекомендації з питань впровадження  єдиної  проблеми на уроках  

Методист

Протягом всього етапу

9

Випустити методичний бюлетень "З досвіду впровадження  інноваційних технологій при компетентністному підході»

Методист

Протягом всього етапу

10

Обговорити результативність роботи над єдиною проблемою над засіданнях МК    

Методист

Протягом всього етапу

11

Постійно аналізувати динаміку навчальних досягнень учнів

Методист

Протягом всього етапу

 

ІII етап: узагальнюючий (2024/2025н.р.)

       Презентації творчих звітів педагогів за результатами роботи над методичною проблемою, оформлення результатів роботи у вигляді методичних рекомендацій проведення підсумкової науково-методичної конференції разом з викладачами та майстрами в/н; творчі звіти членів методичних комісій щодо роботи над методичною проблемою.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування