A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Березанський професіний аграрний ліцей"

Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою

1. Загальніположення

1.1. Правилакористуваннябібліотекоюнавчального закладу розробленівідповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” зізмінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., „Типових правил користуваннябібліотеками в Україні”, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за №538/5729, „Положень про бібліотекузагальноосвітньогонавчального закладу”, затверджених наказом МіносвітиУкраїнивід 14.05.99р. №139.

1.2.Правила користуваннябібліотекою - це документ, щорегламентуєвідносиникористувача з бібліотекою, встановлюєзагальний порядок організаціїобслуговуваннякористувачів, доступ дофондівбібліотеки, права та обов'язкикористувачівбібліотеки.

1.3. Правила затверджуються директором навчального закладу.

1.4. Бібліотекаобслуговуєкористувачів на абонементі, у читальномузалі, за міжбібліотечним абонементом (далі МБА).

2. Порядок користуваннябібліотекою

2.1. Учні НЗ записуються до бібліотеки в індивідуальному порядку за учнівськими квмтками, співробітники та викладачі - за паспортами 

2.2. На кожного користувачазаповнюєтьсячитацький формуляр як документ, щопідтверджує факт і датувидачікористувачевідокументів з фонду бібліотеки та їхповернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

3. Порядок користування абонементом та читальним залом

3.1. Термінкористування документами, яківидаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількістьпримірників, яківидаються на абонемент, не більше 5.

3.2. Навчальна, методична літературавидаєтьсякористувачам на час навчаннявідповідно до програм з обов'язковоюперереєстрацієюнаприкінці року.

3.3. У разінеобхідностітермінвикористаннядокументівможе бути продовжений, якщо на виданнянемаєпопиту з боку іншихкористувачів, абоскорочений, якщовиданнякористується попитом.

3.4. Періодичнівиданнявидаютьсявчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожнийпримірниккористувачрозписується в читацькомуформулярі .

3.5. Періодичнівиданнявидаютьсяучнямлише в читальномузалі.

3.6. Кількістьдокументів, яківидаються в читальномузалі, не обмежена.

3.7. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичнівидання, альтернативніпідручники, хрестоматії, видання, отримані за МБА, видаютьсялише в читальному залі.

4. Права, обов'язки та відповідальністькористувачів

Користувачмає право:

4.1. Безкоштовнокористуватисябібліотечно-інформаційнимипослугами.

4.2. Отримувати у тимчасовекористуваннянеобхіднідокументи (на різнихносіяхінформації) з фонду бібліотеки, користуватисяпослугами МБА.

4.3. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

4.4. Брати участь у заходах, щоїх проводить бібліотека.

4.5. Обиратисядобібліотечної ради, надаватипрактичнудопомогубібліотеці.

4.6. Вимагатидотриманняконфіденційностіщододаних про нього та перелікудокументів, якимивінкористується.

4.8. Подаватиадміністрації ЗНЗ зауваженняпропозиціїщодороботибібліотеки.

Користувач зобов 'язаний;

4.9. Дотримуватися Правил користуваннябібліотекою.

4.10. У разізапису до бібліотеки треба надатинеобхіднівідомостіпро себе для заповненнячитацького формуляра.

4.11. Дбайливоставитись до документів, отриманих з фондівбібліотеки: не псувати, не робитипозначок, підкреслювань, не виривати й не загинатисторінки.

4.12. Повертатидокументи не пізнішевстановленоготерміну.

4.13. Не виносити з приміщеннябібліотекидокументи, які не зафіксовані в читацькомуформулярі.

4.14. Уразівибуттяіз ЗНЗ повернути до бібліотекидокументи, що за ним зафіксовано.

Відповідальність користувачів:

4.15. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратневідшкодуваннявартості документа. Вартістьвідшкодуваннявизначаєтьсябібліотекоюзалежновідцінності документа.

4.16. За втратудокументів з бібліотечнихфондівабоїхпошкодженнявідповідальністьнесутькористувачі бібліотекою.

5. Права та обов'язкибібліотеки

Бібліотека зобов 'язана:

5.1. Формуватиуніверсальнийбібліотечний фонд з урахуваннямзмістунавчання в ЗНЗ, згідно з йогоінформаційними, виховнимифункціями, запитами та інтересамикористувачівтощо.

5.2. Організовувати, раціональнорозміщувати та вести облікбібліотечнихфондів.

5.3. Систематично аналізувативикористаннябібліотечного фонду.

5.4. Пропагувати книгу і читаннязасобамибібліотечноїроботи, сприятипідвищеннюкультуричитання.

5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогунавчально-виховнійроботі. Виконуватидовідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуальногоінформування.

5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічноїосвітиучнів та педколективу.

5.7. Систематично слідкувати за своєчаснимповерненнямдобібліотекивиданихдокументів.

5.8. Забезпечуватикористувачівнеобхідними документами під час канікул та для підготовки до вступнихіспитів.

5.9. Замовлятидокументи за МБА.

5.10. Проводитина початку навчального року перереєстраціюкористувачів.

5.11. Організовувати ремонт видань та палітурніроботи.

5.12. Створювати та підтримуватикомфортніумови для роботикористувачів.

5.13. Забезпечувати режим роботибібліотекизгідно з вимогами ЗНЗ.

Бібліотекамає право:

5.14. Визначатизміст та формисвоєїдіяльності.

5.15. Знайомитись з планами навчально-виховноїроботи ЗНЗ.

5.16. Ставити до відомаадміністрацію ЗНЗ про порушеннякористувачамиосновнихвимог до користування документами.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування